വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്‌മസ്‌

വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്‌മസ്‌ മാനുകളെ പൂട്ടിയ തേരില്‍ ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്‍ എത്തുമെന്നും സമ്മാനങ്ങൾ തരുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ…ലോകജനത ആ സമ്മാനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾഇന്നും അശരണരായി സമ്മാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ […]

Be Friends Charity 2020

നമ്മുടെ ജന്മ നാട്ടിൽ ഈ ക്രിസ്ത്മസ് നാളിൽ ബി ഫ്രണ്ട്‌സ് നടത്തിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഏതാനും ദൃശ്യങ്ങൾ

Be Friends Onam 2020 Charity

ബെഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഓണസമ്മാനം ലോകത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. പക്ഷേ മിച്ചം വരുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തം ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും സ്വരുപിക്കുന്ന […]